Sterilizacija pasa i kastracija – sve što je potrebno da znate

Sterilizacija pasa je bitan korak i važna metoda brige o našem kućnom ljubimcu. Ova tema je pomalo kontroverzna, ali zbog brojnih saveta veterinara, znamo da je preporučljivo podvrgnuti psa ovom postupku.

Ljudi koji se odlučuju na ovaj korak sa svojim krznenim prijateljima, imaju mnoštvo pitanja, što je normalno i vrlo odgovorno. Svako od nas nastoji da proces pripreme, samog zahvata i na kraju oporavka, bude što kvalitetniji za našeg psa.

Česta pitanja se odnose na to da li treba kastrirati psa, koje su prednosti i mane sterilizacije pasa, da li ova operacija pomaže našem ljubimcu, kao i da li je ona neophodna.

Prema tome, u narednim redovima pišemo o svemu što je potrebno da znate o sterilizaciji pasa, kako biste imali širu sliku o ovoj temi. Naučite korisne stvari i uživajte u čitanju!

Štene labradora

Kako teranje utiče na zdravlje vašeg psa? 

O teranju kod pasa smo već pisali, ali ćemo ovde obratiti pažnju na to kako ono utiče na zdravlje psa i koje su potencijalne opasnosti koje mogu zadesiti ljubimca tokom teranja. 

Kada pas uđe u teranje, što se dešava na svakih 6 meseci kod ženki, dok kod mužjaka zavisi od zdravstvenog stanja i starosti – postoji niz potencijalnih opasnosti po našeg ljubimca. Recimo, mogućnost da se pas zarazi nekom polnom bolešću usled nesmotrenog ponašanja. Isto tako može doći i do povrede psa zbog agresivnosti.

Prema tome, jasno vidimo da je sterilizacija pasa sa ove tačke gledišta izuzetno povoljna i zdrava opcija za našeg ljubimca, jer ga tako štitimo od mogućih opasnosti i brinemo o njegovom zdravlju. 

Šta predstavlja sterilizacija pasa?

Sterilizacija pasa jeste rutinska operacija kojom se ukljanjaju funkcije reproduktivnih organa kod pasa. Što se tiče mužjaka, ovaj zahvat podrazumeva uklanjanje testisa, dok se kod ženki odstranjuju jajnici, a u nekim slučajevima i materice.

Reč je o sigurnom zahvatu gde se vodi briga o bezbolnom iskustvu za ljubimca

Sa veterinarskog aspekta – sterilizacija predstavlja veoma human čin kojim ćemo zaštititi našeg psa od raznih polnih bolesti, a takođe uticati na neželjeno potomstvo i problem sa lutalicama.

Što se tiče same operacije, ona se obavlja u veterinarskoj ambulanti, sa licenciranim veterinarom, uz adekvatan hirurški materijal. Nakon operacije, ljubimac je spreman da se vrati u svoj dom već nakon sat vremena posle zahvata, što govori u prilog sigurnosti i efikasnosti operacije. 

Potpun oporavak kod ženki zahteva između 7 i 10 dana, ili oko 3 do 5 kod mužjaka. 

Postoji i hemijska sterilizacija pasa injekcijom

Osim hirurškog zahvata i operacije, postoji varijanta hemijske sterilizacije pasa. U ovom slučaju, koriste se razna hemijska jedinjenja, koja se putem injekcija ubrizgavaju psu, kako bi se onemogućila funkcija njegovih reproduktivnih organa. Mnogi ovaj postupak nazivaju sterilizacija pasa injekcijom.

Kastriranje pasa nije isto što i sterilizacija

Što se tiče sterilizacije, kao što smo već napomenuli, ona za cilj ima zaustavljanje funkcionisanja reproduktivnih organa psa, dok se kod kastracije potpuno menja seksualno ponašanje životinje. Ovde se pravi diferencijacija između različitih zahvata kojim se podvrgavaju psi, o čemu će biti reči kasnije u tekstu.

Pas na veterinarskom stolu

Sterilizacija ženki pasa – sve o različitim vrstama zahvata

Postoje dve osnovne vrste operacije kod ženki. 

Prva je ovarioektomija – procedura u kojoj dolazi do uklanjanja jajnika, dok je druga ovariohisterektomija, operacija u kojoj se pored jajnika uklanja i materica. Kod nekih životinja je pogodnija prva, ali kod ženki pasa se uglavnom radi druga varijanta. 

Laparoskopska sterilizacija ženskih pasa

Postoji i posebna intervencija za sterilizaciju ženki, kojoj ćemo posvetiti nekoliko redova i koja se pokazala kao veoma efikasna – laparoskopska operacija. Ovde se radi o minimalno invazivnoj hirurškoj proceduri koja se izvodi sa posebno dizajniranom opremom i instrumentima. Radi se na jedan ili više otvora. 

Ova operacija je postala popularna jer postoje mnoge prednosti u odnosu na klasični hirurški zahvat sterilizacije pasa. To se pre svega odnosi na mali rez koji se pravi kod psa, kao i dosta bolji pregled organa, što doprinosi sigurnijem ishodu zahvata i smanjenoj mogućnosti za postoperativnim komplikacijama. 

Studije iz 2005. godine su pokazale da upotreba ovog metoda sterilizacije pasa znatno smanjuje bol kod pacijenata, pritom skraćujući vreme oporavka nakon operacije za čak 65%. Reč je o naučnom istraživanju koje je objavljeno u “Journal of Veterinary Medical Association”.

Sva potrebna oprema za izvedbu laparoskopske sterilizacije psa obuhvata:

 • Laparoskopska kamera
 • Monitori
 • CO2 insuflator
 • Irigaciono sukcioni sistem
 • Elektrogenerator (sa monopolarnom i bipolarnom strujom)
 • Izvor hladnog svetla
 • Optika (teleskop)

Postoje i posebni instrumenti koji se koriste za pneumoperotineum, odnosno prisustvo slobodnog vazduha u trbuhu – Veresova igla i troakari.

Instrumenti koji se koriste za izvođenje laparoskopske sterilizacije psa su:

 • Makaze
 • Grasperi ili hvatalice
 • Instrumenti za preparisanje – disektori
 • Alati za ispiranje i usisavanje
 • Alati za podvezivanje i šivenje

Kako zapravo teče laparoskopska sterilizacija

Prvo, postavlja se inicijalni rez u predelu pupka životinje, gde se uvodi Veresova igla. Unutar igle, sadržan je gas CO2 koji se potom ispušta, to jest uvodi u ljubimca. Sve se to radi kako bi se postigao pneumoperitoneum. Pritisak gasa je u rasponu od 8-12 mmHg.

Pneumoperitoneum je zapravo kreiranje dodatnog prostora u trbuhu psa. Efekat toga je da se prednji abdominalni zid životinje podigne i tako napravi neophodan prostor za manevrisanje, odnosno ovaj zahvat. Kada se procenjuje kolika će biti snaga pritiska koji se unosi u ljubimca, uzima se u obzir da ne bude preveliki jer može negativno uticati na disanje pacijenta.

Sa druge strane, ukoliko je pritisak prenizak, gubi se vizuelizacija odnosno dobar pregled “radnog prostora”.  Nakon toga, Veresova igla se vadi i u otvor se ubacuje troakar, kroz koji se stavlja instrument laparoskop. Na taj troakar će se priključiti crevo za insuflaciju CO2. Ovo je značajno kako bi se održavao pneumoperitoneum kod pacijenta tokom operacije.

Laparoskop služi da osvetljava unutrašnji deo abdomena i tako se dobija kvalitetna slika na monitoru. Sada kada je postavljena laparoskopska kamera, hirurg je spreman da započne proceduru istrage trbuha i organa u tom predelu. 

U slučaju da za to postoji potreba, na koži psa se prave dodatni otvori kroz koje se mogu uvoditi ostali instrumenti koji se koriste za ovaj tip operacije.

Kada je čitava procedura završena, gas se ispušta. Mišići se posebno ušivaju sa jednim, a koža sa jedan do tri pojedinačna šava, u zavisnosti od veličine samog reza.

Nakon nekog vremena, pas se budi iz anestezije i može otići iz ordinacije bez zaštitne kragne, jer su napravljeni otvori mali i ne može doći do kidanja konaca i nekih drugih komplikacija. Stepen postoperativnog bola je dosta nizak, tako da u danima nakon hirurškog zahvata nije potrebno davati psu analgetike. Dovoljna je antibiotska terapija.

Pas sa uvijenom šapom kod veterinara

Sterilizacija i kastracija pasa mužjaka

Kada pričamo o sterilizaciji mužjaka, ona se takođe može izvesti na dva načina. Prvi je vazektomija, a drugi orhiektomija.

Što se tiče vazektomije, operativnim putem se vrši podvezivanje kanala kroz koje prolazi semena tečnost, koja ide iz testisa. Nakon obavljanja vazektomije, pas više nije plodan, međutim – ne menja mu se seksualno ponašanje.

Orhiektomija je zahvat koji predstavlja jedan oblik kastracije. Isto se vrši podvezivanje kanala, ali se nakon toga u potpunosti uklanjaju testisi psa. Ovim metodom se i u potpunosti menja seksualno ponašanje psa, što se primećuje u smanjenju agresivnosti kod mužjaka.

Da li sterilizacija ili kastriranje pasa bole našeg ljubimca?

Sama operacija i postupak sterilizacije ili kastracije su rutinski zahvati, koji se profesionalno odrađuju uz adekvatnu pripremu. Pas dobija anesteziju kako ne bi osetio nikakvu bol prilikom operacije. Nakon završetka ovog zahvata, veterinari daju lek za ljubimca, kako bi mu postoperacijski period prošao glatko i bez veće neugodnosti.

Mužjaci se obično oporavljaju brže i uglavnom su im lekovi nakon operacije potrebni samo na jedan dan, dok je kod ženki malo duži oporavak, pa je taj period uglavnom 3 dana. Ovo ima veze i sa tim da je operacija kod mužjaka manje invazivna, nego što je to slučaj kod ženki.

Ono što je česta zabluda kod vlasnika pasa, koju pokušavamo da otklonimo, jeste da je sterilizacija pasa okrutna po naše ljubimce. Ne samo da je proces bezbolan i pažljiv, već i njime sprečavamo čitav niz nepogodnosti za našeg ljubimca.

Normalno, kao i kod svakog hirurškog zahvata, postoji mogućnost da dođe do nekih komplikacija. To su zaista retki slučajevi kod ovakvih operacija doduše, a o svemu tome vas može informisati vaš veterinar.

Kada je najbolje izvršiti sterilizaciju psa?

Što se tiče vremena, odnosno kada je najpogodnije odraditi sterilizaciju, ono dosta zavisi od rase psa. Ovu odluku je najbolje doneti uz savetovanje sa veterinarom. 

Veruje se da je najbolji trenutak za sterilizaciju uzrast od 6 meseci. To je vreme pre nego što pas postane polno zreo. Ženke uglavnom stiču polnu zrelost oko 10. meseca, a mužjaci (u zavisnosti od veličine i rase) od 12 – 24. meseca. Pas treba da bude dovoljno zreo, pravilno razvijen i snažan kako bi mogao dobro da podnese operaciju, bez ikakvih problema.

Prednosti i efikasnost sterilizacije su svakako veće kada se ranije obave, nego što je to slučaj u starijoj dobi. Neki veterinari takođe procenjuju da je dobro sačekati da prođe određen period polne zrelosti kod psa (nekoliko meseci) pa da se onda odradi sterilizacija.

Kod ženki naročito postoje implikacije i razlozi koji ukazuju zašto je dobro izvršiti sterilizaciju. U periodima kada je ženka u teranju, javlja se rizik od pojavljivanja tumora. I svakim sledećim periodom teranja, taj rizik je veći. Ni mužjaci ovde nisu pošteđeni, pa je rizik od raka testisa i prostate takođe postojan, ukoliko nije izvršena sterilizacija na vreme.

Iz svega navedenog, znamo da je bolje obaviti sterilizaciju u ranoj dobi psa. Što zbog mnogo bržeg oporavka i lakšeg podnošenja same procedure, a sa druge strane štitimo ga od potencijalnih bolesti koje mogu biti veoma opasne po život ljubimca.

Pas sa kragnom

Priprema psa za sterilizaciju

Prvo i osnovno, potrebno je obaviti razgovor sa veterinarom i napraviti dogovor oko datuma i vremena operacije. Takođe, veterinar će zakazati pregled i analize koje je potrebno obaviti pred samu operaciju.

Za sve pse je potrebno da se obave analize krvi, a kod starijih pasa i onih koji su možda bolesni, potrebno je da se obave biohemijske analize kako bi veterinar imao uvid u celokupno stanje organizma. Ovo će pomoći u određivanju adekvatnog anestetika kojeg će dati životinji. Tako će i sama operacija proći bezbolnije i efikasnije.

Što se tiče režima pripreme psa, potrebno je izdvojiti period posta od 12 časova pred operaciju, za vreme kog kuca neće konzumirati hranu i vodu. Glavni razlog zbog čega je bitno da životinja ne jede pred operaciju jesu anestetici koji su snažni i mogu izazvati nagon za povraćanjem. 

Ovo ne bi bio problem u slučajevima gde je životinja budna, ali kada je pod anestezijom i uspavana, onda može nesvesno progutati i udahnuti ispovraćanu hranu, što može dovesti do čitavog niza komplikacija, među kojima su upala pluća i gušenje. Zbog toga, pas mora biti praznog želuca kada dolazi na ovu operaciju.

Druga stvar, potrebno je ljubimca prošetati pred operaciju, kako bi izvršio nuždu i izbacio sve nepotrebno iz sebe. Anestezija sama po sebi opušta mišiće i postoji mogućnost da pas izvrši nuždu za vreme operacije, što svakako nije pogodno i može biti opasno. 

Operacija se obavlja u aseptičkim uslovima i ako dođe do iznenadne nužde, rana se može zagaditi, što dovodi do ozbiljnih komplikacija.

Kako izgleda operacija i oporavak?

Nakon što je izvršena pravilna i adekvatna priprema psa za operaciju, sledi hirurški zahvat, odnosno sterilizacija psa.

Prvo, veterinar psu daje sedative, pa potom anestetike. Ljubimac će osetiti pospanost. Nakon toga, on biva stavljen u inhalacionu anesteziju odnosno intubaciju. Ovo je jako bitno, jer se odnosi na onaj deo o bezbolnom zahvatu, koji će mnogo olakšati proces vama i vašoj kuci.

Potom, pacijenta veterinar postavlja na sto, u ležećem položaju (na leđa). Sada sledi šišanje dlaka u predelu stomaka od ksifoida do pubisa, jer je to deo tela na kojem će biti izvršena operacija. Zatim će veterinar dezinfikovati ovo područje.

Posle toga, pas će biti prekriven hirurškom kompresom i na taj način se stvara sterilno polje u okviru kojeg će biti obavljen zahvat. Veterinar će zatim napraviti rez skalpelom na samoj sredini stomaka, ispod pupka ka repu. 

Postupci posle operacije – veterinar mora odraditi nekoliko stvari

Nakon što je zahvat obavljen, zadatak veterinara se svodi na proveru predela na kojem je izvršena procedura, tako što pažljivo procenjuje da li postoji neko krvarenje pre nego što pristupi zatvaranju hirurškog otvora. Kada utvrdi da krvarenja nema, može početi ušivanje.

Ovaj rez se zatvara postupkom ušivanja, monofilamentnim resorptivnim hirurškim koncem. Radi prevencije, nekada veterinar na vrh šavova aplicira poseban hirurški lepak, koji pomaže da se dodatno učvrsti šav. Danas se često koriste i samoresorbujući konci koje nije potrebno vaditi.

Ubrzo nakon izvršene procedure, pas se budi iz anestezije i sledi kratki pregled kojim će veterinar utvrditi kako je pas podneo operaciju i potom vas obavestiti da li pas može biti pušten na kućni oporavak ili će ga dodatno zadržati na neki period, kako bi se pobrinuo da oporavak bude kompletan. 

Ljubimci, uglavnom blagovremeno nakon izvršene operacije, mogu odmah krenuti ka svom domu uz vlasnika, bez ikakvih poteškoća. 

Sterilizacija pasa – oporavak ne traje dugo i bićete zadovoljni obavljenom operacijom

Kada je u pitanju sterilizacija, odnosno kastracija pasa, oporavak traje oko 5 dana kod mužjaka i otprilike 10 dana kod ženki. Nakon obavljene operacije, dobro zagrlite i mazite svoju kucu, treba da budete ponosni na nju! Ovo je bila velika odluka koju ste doneli za dobrobit vašeg psa i njegovo celokupno zdravlje, a on je to junački podneo.

Pre nego što vlasnik dođe po životinju, potrebno je da u svom domu pripremi prostoriju u kojoj će životinja boraviti ostatak dana nakon operacije. Dobro je namestiti da prostorija bude topla, zamračena i bez predmeta koji mogu biti opasni po životinju, kako ne bi došlo do povrede. 

Kada se pas budi iz anestezije, instinktivno pokušava da stane na noge i da krene da hoda. Međutim, pošto je za tako nešto i dalje nespreman (zbog delovanja jakih anestetika), dobro je da vlasnik ponese neko ćebe ili korpu, gde se životinja može smestiti i nositi dok joj se ne vrati fizička snaga.

Kada dovedemo ljubimca natrag u dom, ostavljamo ga u pripremljenu sobu gde se on polako razbuđuje i vraća snagu. Poželjno je da vlasnik kontroliše psa na svakih 20ak minuta. Psu je za potpuno razbuđivanje potrebno uglavnom oko 3-4 sata nakon završetka operacije.

Takođe, bitno je napomenuti da dok se životinja potpuno ne razbudi, hrana i voda su strogo zabranjeni. U tom stanju pas i dalje neće imati povraćen refleks za gutanje, tako da hrana može završiti u plućima, umesto želuca. Kada se pas probudi, možete mu ponuditi oko 1 dcl vode. Ako vidite da vodu pije bez problema i sa dozom žeđi – možete dati i malo hrane.

Pošto se tokom sterilizacije otvara trbušna duplja, bitno je da vlasnik povede računa o kretanju ljubimca neko vreme. Što znači da treba paziti na to da pas ne skače puno, kako mu šavovi ne bi popustili ili pukli. Sa veterinarom ćete se dogovoriti ukoliko je potrebno da vam da sedative za vašeg psa, kako biste bili sigurni oko njegovog mirovanja.

Sve u svemu, dodatni period nege i nadzora psa je svakako poželjna i dobra stvar. Odlično je da imate uvid u to da li se stanje psa poboljšava i da li se vraća na stare navike polako. Isto tako, prve dve nedelje nakon operacije, nemojte kupati vašeg psa. Šavovi su uglavnom još sveži i kako ne bi popustili i doveli do komplikacija – najbolje je biti strpljiv sa kupanjem.

Sterilizacija pasa cena – od čega zavisi i kako se određuje

Mnoge vlasnike uglavnom zanima i cena sterilizacije pasa kada razmišljaju o ovakvom zahvatu. 

Za to se možete informisati kod vašeg veterinara, jer cene variraju u zavisnosti od veličine, starosti i zdravstvenog stanja ljubimca. Svakako, čak i da je u pitanju veća suma, vredi dati novac kako bi postpak bio bezbedan za vašeg psa. 

Takođe, s obzirom na to da je ovo operacija kojoj se pas izlaže samo jednom tokom života, nemojte štedeti, već birajte proverene i poudane veterinare. 

Sterilizacija Pasa

Za kraj – pokrivamo prednosti i mane sterilizacije pasa i rasvetljujemo zablude

Kada razmišljamo o potencijalnoj sterilizaciji našeg ljubimca i ujedno uvaženog člana porodice – emocije su dosta prisutne i tada razmatramo sopstveni moralni kodeks. 

Ljudi se često poistovećuju sa svojim psom. 

To je normalna stvar, jer dolazi iz mesta ljubavi i saosećajnosti. Međutim, treba se edukovati i razumeti da je situacija pasa potpuno drugačija što se tiče njihovog potomstva. U svetu je večiti problem s psima lutalicama, na veliku žalost. Počevši od toga, sterilizacija je human način da se uspostavi određena kontrola nad tim.

Na ovaj način, sprečavanjem nekontrolisanog potomstva, kod pasa ćemo izvršiti prevenciju nedaća koje ih zadese kada ostanu bez vlasnika i doma. Mnogi umiru od gladi, žeđi, hladnoće i nepogodnih uslova za život.

Potom, kada pričamo o celokupnom zdravlju životinje – procenjuje se da je životni vek sterilizovanog psa za 2-3 godine duži od onog koji nije sterilizovan. Psi koji nisu kastrirani, imaju veliku opasnost da dobiju tumor i razne polne bolesti usled nekontrolisanog ponašanja i nagona.

Samo ponašanje psa se menja, ali ne u negativnom smislu, kao što mnogi ljud prevremeno zaključuju. Prvenstveno, ljudi misle da će se njihov pas previše ugojiti, postati lenj i slično. Pas će samo biti staloženiji, bez nepotrebne agresivnosti. Više nema potrebu za dokazivanjem i zauzimanjem teritorije.

Isto tako, postaje privrženiji vlasniku, verniji i sa manje mogućnosti da će se od njega odvojiti i pobeći u budućnosti. Kod vlasnika je veliki benefit operacije ukoliko, na primer, imaju ženku. Ona dok je u teranju ima tendenciju da privuče veliki broj mužjaka do dvorišta svog vlasnika što stvara neprijatnosti i buku. 

Sterilizacijom će ovo biti sprečeno.

Iz svega navedenog, možemo reći da je u globalu sterilizacija naših kuca razborit i human izbor, koji olakšava život i nama, a može da produži život našem psu. 

Nadamo se da ste u našem tesktu saznali šta je kastracija pasa i kako se razlikuje od sterilizacije, kao i druge važne informacije o ovim postupcima.

Za još zanimljivih tekstova na temu pasa, poput trudnoće, ishrane i ostalih zanimljivih tema, poput razloga za zavijanje pasa – čitajte naš blog!